PERSONVERNERKLÆRINGSist oppdatert: 17.02.2022
GENERELT

Som databehandler har vi i henhold til gamblingforskrifter en juridisk forpliktelse til å behandle spillernes persondata for å kunne gi dem muligheten til å delta i spill og tilby tilleggstjenester. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke personopplysninger vi innhenter fra spillere, hvorfor vi innhenter dem og hvordan vi bruker dem.

Nettstedet www.n1casino.com («casino», «nettsted», «selskap», «vi», «oss», «vår») er et selskap underlagt lovene i Malta med registreringsnummer C81457 og adresse 206, Wisely House, Old Bakery Street, Valletta VLT1451, Malta. N1 Interactive Ltd er lisensiert i Malta og regulert av Malta Gaming Authority (www.mga.org.mt) under følgende lisens: MGA/B2C/394/2017 (utstedt 01.08.2018).

Hvis du har noen andre spørsmål angående disse personvernsretningslinjene eller om hvordan vi ivaretar dine opplysninger, kan du ta kontakt med vårt personvernombud via dpo@n1interactive.com.

Ved å åpne en spillerkonto via nettstedet, bekrefter du at du samtykker i denne personvernerklæringen. Hvis du ikke godtar vilkårene i denne personvernerklæringen og ikke ønsker å oppgi personopplysningene vi krever, bes du om ikke å bruke nettstedet.

Merk at denne personvernerklæringen utgjør en avtale mellom deg og selskapet. Vi kan fra tid til annen foreta endringer i denne personvernerklæringen. Vi gjør vårt beste for å varsle deg om slike endringer, men vi anbefaler likevel at du ser gjennom denne personvernerklæringen regelmessig. Din fortsatte bruk av nettstedet og/eller dets tjenester utgjør ditt samtykke til personvernerklæringen.

INFORMASJON VI INNHENTER

Personopplysningene vi kan be om å bruke og behandle inkluderer, uten begrensning:

 • All informasjon du oppgir til oss når du fyller ut skjemaer på registreringssidene våre, samt all annen data du sender inn via nettstedet eller e-post (for eksempel for- og etternavn, fødselsdato, e-postadresse, telefonnummer)^;
 • Korrespondanse med oss via nettstedet, e-post, live-chat eller via andre kommunikasjonsmidler^;
 • All transaksjonshistorikk for spillerkontoen din, enten dette skjer via nettstedet/nettstedene eller via andre kommunikasjonsmidler^;
 • Innlogging på nettstedet med innloggingsopplysninger, inkludert trafikkdata, lokasjonsdata (GeoIP), nettleser-/enhetsdata, nettlogger, aktivitetslogger og annen trafikkinformasjon som er registrert i systemet vårt^;
 • Dokumenter og bevis som vi har bedt om for å kunne verifisere kontoen din, for å behandle innskudd eller uttak og for å utføre kontroller mot svindel (på eget initiativ eller i henhold til gjeldende lovgivning). Slik bevis kan inkludere skann av pass, lønnsslipper, bankutskrifter osv.
 • Deltakelse i spørreundersøkelser eller andre kundevurderinger som vi kan utføre fra tid til annen.
MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON

Med mindre du har valgt bort å motta kampanjemateriell, kan vi bruke personopplysningene dine, inkludert e-postadresse og telefonnummer, til å sende markedsføringskommunikasjon om produktene, tjenestene og kampanjene våre. Dette kan inkludere informasjon om produkter og tjenester fra forretningspartnerne våre, som leverandører av casinospill. Hvis du ikke lenger ønsker å motta slik markedsførings- og annonseringsmateriell, kan du melde deg av via innstillingene på spillerkontoen din eller ved å kontakte kundestøtte på support@n1casino.com.

Merk også at du ved å godta konkurransepremier eller gevinster fra oss samtykker i bruk av navnet og/eller skjermnavnet ditt i annonserings- eller kampanjeformål uten ytterligere kompensasjon, bortsett fra der dette er forbudt ved lov.

INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi innhenter ikke personopplysninger om deg uten at du er klar over det. Vi kan likevel innhente visse data om deg der du ville ha gitt slik informasjon gjennom bruk av tjenestene våre og via interaksjonen din med oss.

Vi kan også lovlig motta visse personopplysninger fra nettleverandører og tjenestetilbydere, som for eksempel bedrageriforebyggende selskaper. I tillegg forbeholder vi oss retten til å bruke tredjepartsleverandører til å gi teknisk støtte for behandling av nettransaksjonene dine og kildespillinnhold.

Merk at vi kan få tilgang til informasjon du gir slike leverandører, tjenestetilbyder og tredjeparts e-handelstjenester. Vær trygg på at vi bruker og beskytter personopplysningene vi har innhentet, som beskrevet i denne personvernerklæringen. All informasjon du gir deles kun med tredjeparter utenfor selskapet i henhold til denne personvernerklæringen. Vi gjennomfører alle nødvendige tiltak for å sikre at avtalene våre med tredjeparts tjenesteleverandører alltid beskytter personopplysningene dine.

DATAMOTTAKERE

Vi kan dele informasjon du har gitt oss til andre enheter innen konsernet vårt, og til forretningspartnerne våre. Dette inkluderer morselskapene våre, deres morselskaper og alle datterselskaper til disse selskapene, samt andre selskaper vi driver virksomhet med og har nødvendige avtaler med. Databehandling av opplysningene dine kan utføres av N1 Interactive Ltd, eller av andre selskaper i konsernet, som kan bruke en tredjepart til å oppfylle slike databehandlingsbehov.

Ansatte i selskapet, det vil si databeskyttelsesansvarlig, antihvitvaskingsansvarlig, betalings- og antisvindelanalytikere, kundestøtteagenter, kundepleieagenter, VIP-managere og visse andre ansatte, har også tilgang til personopplysningene dine for å kunne utføre oppgavene sine og tilby assistanse.

Våre ansatte som har tilgang til, eller som er tilknyttet behandlingen av spillerens personopplysninger, har signert taushetsavtaler for å sikre konfidensialiteten av spillerens informasjon i henhold til gjeldende spill-, databeskyttelses- og personvernlovgivning.

For å kunne tilby en effektiv tjeneste, kan vi og/eller tjenesteleverandørene våre kreve overføring av personopplysningene dine fra ett land til et annet i EU- og EFTA-området, i tillegg til noen databehandlere som kan være lokalisert utenfor EØS-området. Ved å surfe på nettstedet og kommunisere elektronisk med oss, godkjenner og samtykker du derfor i vår (eller leverandørens/underleverandørens) behandling av dataene dine i disse landene. Vi gjør alltid vårt ytterste for å sikre at opplysningene og dataene dine behandles sikkert og i samsvar med denne personvernerklæringen.

DELING AV DATA MED TREDJEPARTER

Vi selger eller leier ikke ut personopplysningene dine til tredjeparter.

Vi kan dele personopplysningene dine hvis dette er påkrevd ved lov, forskrifter eller andre juridiske stevninger eller hjemmel. Vi kan også dele personopplysningene dine med regulerende eller rettshåndhevende organer hvis vi mener det er nødvendig for å beskytte interessene til selskapet, dets kunder eller tredjeparter.

Personopplysninger vil kun bli delt med tredjeparter i følgende tilfeller:

 • Der vi er påkrevd å gjøre det ved lov;
 • Dersom nettstedet har behov for å dele opplysninger med sine tilbydere av betalingsløsninger for å lette transaksjoner i samsvar med personvernreglene. (De fleste bankkorttransaksjoner blir behandlet av Trustly hvis personvernregler gjelder for slike transaksjoner. Transaksjoner kan også behandles av Bambora eller Paysafe;
 • For å overholde våre juridiske og forskriftsmessige plikter og ansvar ovenfor aktuelle lisens- og reguleringsmyndigheter, samt alle plikter og ansvar i henhold til annen gjeldende lovgivning og andre gjeldende regulatorer i andre jurisdiksjoner^;
 • Når selskapet mener at deling er nødvendig for å beskytte selskapets, spillerens eller andres sikkerhet, undersøke svindel eller svare på forespørsler fra myndighetene^;
 • Hvis leverandørene våre av markedsføringstjenester krever dataene for å kunne utføre oppgavene sine^;
 • Til andre tredjeparter hvis spillere har samtykket i dette på forhånd.

Vi bruker tredjeparts databehandlere som behandler begrensede personopplysninger på våre vegne. Slike tjenestetilbydere støtter nettstedet, spesielt med tanke på hosting og drift av nettstedet, markedsføring, analyser, forbedring av nettsidene og utsending av nyhetsbrev via e-post. Vi sørger for at overføringen av personopplysninger til mottakeren skjer i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse, og at forpliktelsene vi er pålagt i henhold til den aktuelle tjenesteavtalen også pålegges databehandleren.

Nettstedene våre kan også inkludere funksjoner fra sosiale media (f.eks. «del»- eller «liker»-knapper). Slike funksjoner leveres av tredjeparts sosiale mediaplattformer, som for eksempel Facebook. Når data innhentes på denne måten, er databehandlingen underlagt personvernerklæringen til de aktuelle sosiale mediaplattformene.

I tillegg til ovennevnte, kan vi også dele persondata hvis vi anskaffer nye virksomheter. Hvis selskapet gjennomgår strukturendringer, for eksempel grunnet en fusjon, oppkjøp av et annet selskap eller delvis oppkjøp, er det sannsynlig at våre kunders personopplysninger inkluderes i salget eller overføringen. Som del av personvernerklæringen vår, informerer vi spillerne våre via e-post før de blir berørt av en slik overføring av persondata.

Merk at innholdet vårt kan lenke til tredjeparts nettsteder med relevante referanser. Vi er ikke ansvarlige for slikt eksternt innhold, som kan være underlagt egne personvernerklæringer og retningslinjer for databehandling.

DATAOPPBEVARING

Som beskrevet i våre vilkår og betingelser, kan både du og casinoet når som helst lukke spillerkontoen din. Etter stenging av kontoen din, oppbevarer vi persondataene dine så lenge dette er påkrevd ved lov. Disse dataene skal kun brukes dersom det er påkrevd av aktuelle myndigheter, i tilfelle henvendelser angående økonomiske og skattemessige saker, svindel, hvitvasking av penger eller etterforskning av annen ulovlig aktivitet.

Merk at vi på grunn av regelverk for antihvitvasking av penger i lisensierte spilljurisdiksjoner i EU er forpliktet til å oppbevare personopplysninger spilleren har angitt ved registrering, og alle data som er sendt inn i løpet av perioden spillerkontoen har vært i drift, i minst fem år etter den siste spillertransaksjoner eller kontoavslutningen. Forespørsler om sletting før denne tidsperioden er utløpt vurderes derfor ikke.

DATASIKKERHET

Vi erkjenner herved at vi ved innhenting og behandling av personopplysningene dine for å administrere spillerkontoen din, er bundet av strenge, juridiske bestemmelser om beskyttelse av persondata.

Derfor prøver vi å beskytte personopplysningene dine og respektere personvernet ditt i henhold til den beste forretningsskikk og gjeldende forskrifter. Vi er forpliktet til å tilby sikre tjenester til spillerne, og tar alle rimelige forholdsregler for å sikre at all data du har sendt til oss forblir trygg.

Spillerkontoer er kun tilgjengelige ved bruk av spillerens unike ID og passord. Du kan også sette opp tofaktorsautentisering (2FA) som ekstra beskyttelse mot uautorisert bruk av kontoen din. Du er ansvarlig for konfidensialiteten av innloggingsopplysningene dine, og sørge for at de ikke er tilgjengelige for andre.

DINE RETTIGHETER

Personvernloven gir deg, som registrert, visse rettigheter under visse omstendigheter. Ifølge loven har du rett til:

- Be om tilgang til dine personopplysninger - Det vil si at du har rett til å be om, helt gratis, en kopi av personopplysningene vi har om deg;

- Be om korrigering av dine personopplysninger – Det vil si at dersom noen av personopplysningene vi har om deg er ufullstendige eller feilaktige, har du rett til å få disse korrigert. Husk imidlertid at vi kan kreve at du fremlegger bevis og dokumentasjon (som ID eller adressebevis) for å imøtekomme forespørselen din. Den kan avvises på grunn av juridiske forpliktelser

- Be om sletting av dine personopplysninger - Det vil si at du kan be om sletting av dine personopplysninger når vi ikke lenger har et juridisk grunnlag for å fortsette å behandle eller beholde dem. Vær klar over at denne retten ikke er absolutt, noe som innebærer at vi ikke er i stand til å tilfredsstille forespørselen din når vi i henhold til juridisk forpliktelser er forpliktet til å beholde opplysningene, eller når vi har begrunnet at oppbevaring av opplysninger er nødvendig for å forsvare oss i en juridisk tvist;

- Komme med innvendinger mot behandling av personopplysninger der vi henviser til våre legitime interesser (eller en tredjeparts) for å behandle dine opplysninger, og du føler at vår behandling av dine opplysninger påvirker dine grunnleggende rettigheter og friheter. I noen tilfeller kan vi imidlertid demonstrere at vi har et overbevisende legitimt grunnlag som kan overstyre dine rettigheter og friheter for å behandle dine opplysninger. Du kan sende inn dine innvendinger mot behandling av dine personopplysninger på grunnlag av de ovennevnte legitime selskapsinteressene ved å kontakte vår databehandler;

- Be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger – Du kan be oss om å midlertidig holde tilbake behandlingen av dine personopplysninger i ett av følgende scenarier: (a) der du vil at vi skal fastslå nøyaktigheten av opplysningene, (b) der vår bruk av opplysningene er ulovlig, men du ikke ønsker at vi skal slette dem, (c) der du trenger at vi oppbevarer dine opplysninger selv når vi ikke lenger trenger dem for at du skal kunne etablere, utøve eller forsvare juridisk krav, eller (d) der du har protestert mot bruken av dine opplysninger, men vi må bekrefte om vi har et juridisk grunnlag til å bruke dem;

- Be om overføring av dine personopplysninger (dataportabilitet) – Det vil si at du kan be oss om å utlevere visse opplysninger vi behandler om deg, slik at du kan overføre dem til en annen behandlingsansvarlig. Denne rettigheten gjelder kun for opplysninger innhentet via automatiserte midler som du opprinnelig ga samtykke til at vi kunne bruke, eller hvor vi brukte opplysninger til å utføre våre forpliktelser i henhold til en avtale med deg;

- Trekke tilbake samtykket ditt når som helst når vi er avhengig av ditt samtykke til å behandle opplysningene - Det å «velge bort» eller trekke tilbake samtykket vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen utført av oss frem til tidspunktet du trekker samtykket tilbake. Å trekke tilbake ditt samtykke betyr at du fremover ikke lenger ønsker at vi skal behandle opplysningene dine på en slik måte. Det vil si at du ikke lenger kan samtykke til at vi kan tilby deg visse tjenester (som for eksempel markedsføring. Du kan trekke ditt samtykke tilbake når som helst gjennom nettstedets kontoprofilinnstillinger;

- Sende en klage til en tilsynsmyndighet;

For å utøve dine rettigheter som forklart ovenfor, kan det hende vi må be om å få spesifikk informasjon om deg for å kunne bekrefte identiteten din. Dette er et sikkerhetstiltak for å være sikre på at personen vi utleverer dine personopplysninger til, virkelig er deg.

Vi vil gjøre det vi kan for å besvare alle legitime forespørsler innen en tidsramme på én måned fra innsending av en forespørsel. Dersom forespørselen din er særlig kompleks, eller dersom du har gjort flere forespørsler i løpet av en viss tidsperiode, kan det ta noe lengre tid. I slike tilfeller vil vi varsle deg om dette.

KONTAKT OSS

Du kan når som helst kontakte oss angående denne personvernerklæringen hvis du ønsker å:

 • Bekrefte nøyaktigheten av personopplysningene vi har innhentet om deg^;
 • Spørre om bruken av personopplysningene dine^;
 • Forby fremtidig bruk av dataene dine til direkte markedsføring^;
 • Oppdatere eller rette opp opplysninger du har gitt oss (i slike tilfeller må du fremlegge bevis som vi med rimelighet kan kreve for å utføre slike endringer). Merk at det er ulovlig å oppgi falske opplysninger om seg selv, og det er ditt ansvar å sørge for at vi alltid har korrekt og oppdatert data om deg.

Vi har utnevnt en databeskyttelsesansvarlig (“DPO”) som er ansvarlig for å overvåke spørsmål i forhold til denne personvernpolicyen. Hvis du har spørsmål om denne personvernpolitikken, kan du kontakte DPO på dpo@n1interactive.com

I henhold til punkt 77 i GDPR har du dessuten rett til å sende inn en klage angående behandling av dataene dine til en tilsynsmyndighet i landet der du bor, jobber eller der den påståtte overtredelsen har skjedd.

RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSKAPSLER

Når du besøker nettstedet, innhenter systemet vårt automatisk informasjon om besøket ditt. Dette inkluderer nettleser, IP-adresse og henvisende nettsted. Denne innhentingen kan bli gjort i samarbeid med plattformleverandørene og partnerne våre. Vi kan motta generelle, demografiske data eller bruksdata fra våre besøkende fra dem. Vi bruker ikke automatisk innhentet informasjon for å identifisere deg personlig, uten at vi har mottatt samtykke til det.

For å innhente den aktuelle informasjonen, bruker vi informasjonskapsler og lignende sporingsverktøy. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen eller enheten din når du besøker nettstedet vårt. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at nettstedet skal fungere^; andre forbedrer opplevelsen din og hjelper oss med å tilby en bedre tjeneste. Nedenfor ser du de ulike typene informasjonskapsler vi bruker og deres formål.

Påkrevde informasjonskapsler: Aktiverer navigering og nettstedets grunnleggende funksjonalitet, f.eks. tilgang til medlemssidene.

Funksjonelle informasjonskapsler: Lar oss analysere nettsidebruken din og valgene dine på nettstedet (f.eks. øktnøkkel, språk eller område), slik at vi kan lagre disse innstillingene og tilby en mer brukertilpasset opplevelse.

Reklameinformasjonskapsler: Lar oss måle hvor effektiv innholdsmarkedsføringen vår er. Disse informasjonskapslene leveres av partnerne våre for å spore nettsidebesøk og spillerregistrering fra annonsering. Vi deler ikke personopplysningene dine (som navn eller e-postadresse) til tilknyttede partnere, bortsett fra data om nettsidebesøk innhentet direkte fra slike reklameinformasjonskapsler. Besøksdataene dine kan likevel være knyttet til andre personopplysninger som leverandøren har innhentet fra andre kilder. Slik ekstern databehandling er underlagt personvernerklæringene og retningslinjene til disse tredjepartsleverandørene.

I tillegg til ovennevnte, bruker vi en rekke tredjeparts tjenesteleverandører som også bruker informasjonskapsler på dette nettstedet for å kunne levere tjenestene de tilbyr oss. Slike tjenester inkluderer, men er ikke begrenset til, å hjelpe oss med å forbedre opplevelsen din ved å spore aktiviteten din på nettstedet, måle nettstedets effektivitet og effektiviteten av markedsføringskampanjene våre.

De fleste nettlesere godtar informasjonskapsler automatisk. Hvis du ønsker det, er det mulig å blokkere noen eller alle informasjonskapsler, eller slette informasjonskapsler som allerede er angitt, ved å endre innstillingene i nettleseren din. Vi anbefaler imidlertid at du ikke blokkerer eller sletter informasjonskapsler, ettersom dette kan begrense bruken din av nettstedet vårt.

NETENT-SPILL

Når du spiller på casinospill fra NetEnt, gjelder også NetEnt personvernerklæring. Denne personvernerklæringen er tilgjengelig her.

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt aksepterer vi våre retningslinjer for informasjonskapsler.

LUCKY
SPIN